Tel:797332150
kontakt@bozenawroblewska.pl

Platforma edukacyjna

porady dietetyka zwierzęcego i behawiorysty


SMART SOLUTION BOŻENA WRÓBLEWSKA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zbilansowane żywienie psów – platforma edukacyjna dla właścicieli zwierząt i środowiska profesjonalnego

Sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Krótki opis projektu:

Wdrożenie platformy internetowej i oprogramowania umożliwiającego automatyzację tworzenia diet dla psów oraz dostęp do interaktywnej wiedzy na temat prawidłowego żywienia psów. Platforma dla właścicieli zwierząt oraz
profesjonalistów zajmujących się opieką nad zwierzętami, weterynarzy i dietetyków zwierzęcych.